(กรุณาระบุ เดือน ปี ที่ต้องการจะกรองเนื้อหา แล้วกด Apply)
 
สัปดาห์ต่อมลูกหมาก
วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์ และโรงเรียนพยาบาลรามาธ... (Date: 03/12/2023)
 
CloacaWeek2023
27-29 พฤศจิกายน 2566 (Date: 27/11/2023 to 29/11/2023)
 
Non-technical Skills for Surgeons II
วันพุธที่ 08 พฤศจิกายน 2566 เวลา 07:45-08:45 น. ห้อง 622 ชั้น 2 อาคารบริหาร (Date: 08/11/2023)
 
Are we treating VUR effectively
วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2566 เวลา 09:00-11:00 น. ห้อง 910 A ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพ... (Date: 27/10/2023)
 
RASP Talk 2023
วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เวลา 18.00-22.00 น. (Date: 01/11/2023)
 
Wound Management A to Z
วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566 เวลา 07:45-08:45 น. ห้อง 623 ชั้น 2 อาคารบริหาร (Date: 20/10/2023)
 
Non-technical Skills for Surgeons
วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2566 เวลา 07:45-08:45 น. ห้อง 622 ชั้น 2 อาคารบริหาร (Date: 11/10/2023)
 
Introduction to Surgical research 2023
"แนะนำการวิจัย สำหรับแพทย์ประจำบ้านศัลยกรรม" วันที่ 2-6 ตุลาคม 2566 เวลา 08:00-12:00 น. ณ ห้องปฎิบัต... (Date: 02/10/2023 to 06/10/2023)
 
ปาฐกถาเปรม บุรี ครั้งที่ 20
หัวข้อ การแก้ไขความขัดแย้ง…Resolving Conflicts” โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ ไกรสิทธิ์ ตันติศิริ... (Date: 16/11/2023 to 17/11/2023)
 
Personal Knowledge Management
วันพุธที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 07:45-08:45 น. ห้องบรรยาย 622 ชั้น 2 อาคารบริหาร (Date: 13/09/2023)
 
Basic Endoscopy workshop
Saturday 9 September 2023 8:00-16:00 at Olympus T-TEC (Date: 09/09/2023)
 
TransplantFellow67
รับสมัครจำนวน 3 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - มกราคม 2567 (Date: 01/09/2023)