ภาวะรูเปิดท่อปัสสาวะผิดตำแหน่งในเด็กชาย (Hypospadias) : ผศ.พญ.ปกเกศ ศิริศรีตรีรักษ์(04/01/65)

ภาวะรูเปิดท่อปัสสาวะผิดตำแหน่งในเด็กชาย (Hypospadias) : ผศ.พญ.ปกเกศ ศิริศรีตรีรักษ์ (04/01/65)

Document Path: 
https://www.rama.mahidol.ac.th/ramacloud/s/5wd01PWx0jjXCqz
Document Thumbnail: 
ภาวะรูเปิดท่อปัสสาวะผิดตำแหน่งในเด็กชาย (Hypospadias)