ตรวจสอบสถาณะการส่งข้อมูลการสอบ OSCE

ส่งบันทึกการทำหัตถการเพื่อสอบ OSCE สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6
ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
Download คู่มือการบันทึกหัตถการเพื่อสอบ OSCE (01/10/65)

เนื่องจากเป็นการกรอกข้อมูลผ่าน Google form
หากหน้าจอไม่แสดงข้อมูล กรุณาเข้าดูข้อมูลผ่าน  Direclink to google sheet