กิจกรรมสโมสรนักศึกษารามาธิบดี (สนร.)
ปีการศึกษา 2561
alt
Edit Here...
วันและเวลาจัดกิจกรรม : Edit Here...
สถานที่จัดกิจกรรม : Edit Here...
ผลสรุปกิจกรรม : เอกสารแนบ
 
alt
Edit Here...
วันและเวลาจัดกิจกรรม : Edit Here...
สถานที่จัดกิจกรรม : Edit Here...
ผลสรุปกิจกรรม : เอกสารแนบ
 
alt
Edit Here...
วันและเวลาจัดกิจกรรม : Edit Here...
สถานที่จัดกิจกรรม : Edit Here...
ผลสรุปกิจกรรม : เอกสารแนบ
 
alt
พัฒนาผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
วันและเวลาจัดกิจกรรม : วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
สถานที่จัดกิจกรรม : ห้องกิจกรรมนักศึกษา ชั้น M อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
ผลสรุปกิจกรรม : เอกสารแนบ
 
alt
Edit Here...
วันและเวลาจัดกิจกรรม : Edit Here...
สถานที่จัดกิจกรรม : Edit Here...
ผลสรุปกิจกรรม : เอกสารแนบ
 
alt
Edit Here...
วันและเวลาจัดกิจกรรม : Edit Here...
สถานที่จัดกิจกรรม : Edit Here...
ผลสรุปกิจกรรม : เอกสารแนบ
 
alt
รามาธิบดีพี่สู่น้อง จากพญาไทถึงจักรีนฤบดินทร์
วันและเวลาจัดกิจกรรม : ระหว่างวันที่ 18 – 19 สิงหาคม  พ.ศ. 2561
สถานที่จัดกิจกรรม : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ผลสรุปกิจกรรม : เอกสารแนบ
 
alt
พิธีไหว้ครูรามาธิบดี ประจำปีการศึกษา 2561
วันและเวลาจัดกิจกรรม : วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2561
สถานที่จัดกิจกรรม : หอประชุมอารี วัลยะเสวี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ผลสรุปกิจกรรม : เอกสารแนบ
 
ปีการศึกษา อื่นๆ
 • กิจกรรมสโมสรนักศึกษารามาธิบดี ปีการศึกษา 2561
 • กิจกรรมสโมสรนักศึกษารามาธิบดี ปีการศึกษา 2560
 • กิจกรรมสโมสรนักศึกษารามาธิบดี ปีการศึกษา 2559
 • กิจกรรมสโมสรนักศึกษารามาธิบดี ปีการศึกษา 2558
 • กิจกรรมสโมสรนักศึกษารามาธิบดี ปีการศึกษา 2557
 • กิจกรรมสโมสรนักศึกษารามาธิบดี ปีการศึกษา 2556
 • กิจกรรมสโมสรนักศึกษารามาธิบดี ปีการศึกษา 2555
 • กิจกรรมสโมสรนักศึกษารามาธิบดี ปีการศึกษา 2554
 • กิจกรรมสโมสรนักศึกษารามาธิบดี ปีการศึกษา 2553
 • กิจกรรมสโมสรนักศึกษารามาธิบดี ปีการศึกษา 2552
 • กิจกรรมสโมสรนักศึกษารามาธิบดี ปีการศึกษา 2551
 • กิจกรรมสโมสรนักศึกษารามาธิบดี ปีการศึกษา 2550
 • กิจกรรมสโมสรนักศึกษารามาธิบดี ปีการศึกษา 2549
 • กิจกรรมสโมสรนักศึกษารามาธิบดี ปีการศึกษา 2548
 • กิจกรรมสโมสรนักศึกษารามาธิบดี ปีการศึกษา 2547
 • กิจกรรมสโมสรนักศึกษารามาธิบดี ปีการศึกษา 2546
 • กิจกรรมสโมสรนักศึกษารามาธิบดี ปีการศึกษา 2545
 • กิจกรรมสโมสรนักศึกษารามาธิบดี ปีการศึกษา 2544
 • กิจกรรมสโมสรนักศึกษารามาธิบดี ปีการศึกษา 2543
 • กิจกรรมสโมสรนักศึกษารามาธิบดี ปีการศึกษา 2542
 • กิจกรรมสโมสรนักศึกษารามาธิบดี ปีการศึกษา 2541
 • กิจกรรมสโมสรนักศึกษารามาธิบดี ปีการศึกษา 2540
 • กิจกรรมสโมสรนักศึกษารามาธิบดี ปีการศึกษา 2539
 • กิจกรรมสโมสรนักศึกษารามาธิบดี ปีการศึกษา 2538
 • กิจกรรมสโมสรนักศึกษารามาธิบดี ปีการศึกษา 2537
 • กิจกรรมสโมสรนักศึกษารามาธิบดี ปีการศึกษา 2536
 • กิจกรรมสโมสรนักศึกษารามาธิบดี ปีการศึกษา 2535
 • กิจกรรมสโมสรนักศึกษารามาธิบดี ปีการศึกษา 2534
 • กิจกรรมสโมสรนักศึกษารามาธิบดี ปีการศึกษา
 • กิจกรรมสโมสรนักศึกษารามาธิบดี ปีการศึกษา
 • กิจกรรมสโมสรนักศึกษารามาธิบดี ปีการศึกษา
 • กิจกรรมสโมสรนักศึกษารามาธิบดี ปีการศึกษา
 • กิจกรรมสโมสรนักศึกษารามาธิบดี ปีการศึกษา
 • กิจกรรมสโมสรนักศึกษารามาธิบดี ปีการศึกษา
 • กิจกรรมสโมสรนักศึกษารามาธิบดี ปีการศึกษา
 •  
*

สโมสรนักศึกษารามาธิบดี  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

อาคารหอพักนักศึกษาแพทย์ ชั้น 1 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-1011 , 02-201-1788  โทรสาร 02-201-1158 

  
 
งานกิจการนักศึกษา
โทรศัพท์ 02-201-1056  FAX 02-201-1158