งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ เข้าร่วมซ้อมการรับภาวะฉุกเฉินหมู่ในสถานการณ์จำลองในวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566...

 

งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ ดำเนินการฝึกซ่้อมแผนปฏิบัติการระงับเหตุเพลิงไหม้และการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอัคคีภัยร...

 

ด้วยสมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อแห่งประเทศไทยร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก นำผู้เข้าอบรมพร้อมอาจารย์ข...