ห้องพักผู้ป่วยใน

ขั้นตอนการจองห้องพัก

1. ผู้ป่วยได้รับการตรวจและแพทย์มีคำสั่งการรักษาแบบผู้ป่วยใน(นอน รพ.)
2. ผู้ป่วย/ญาติ ติดต่อหน่วยรับผู้ป่วยในชั้น 4 (ข้างห้องมูลนิธิ) เพื่อแจ้งความประสงค์จองห้องพัก (ประเภทห้องพิเศษที่แจ้งความจำนงค์ อาจมีการเปลี่ยนตามสถานะห้องว่าง)
3. ท่านจะได้รับแจ้งวันนัดหมายนอนโรงพยาบาลผ่าน RAMA App
4. 1 วัน ล่วงหน้าก่อนการนัดนอน รพ. ทางโทรศัพท์
5. ในวันนอน รพ. ผู้ป่วยและผู้เฝ้าไข้ ติดต่อที่หน่วยรับคนไข้ในชั้น 4  ก่อนเวลานัดหมาย 30 นาที (ยกเว้นมีนัดพบแพทย์ กรุณาพบแพทย์ให้เรียบร้อยก่อนมาติดต่อ)

*กรณีประสงค์ขอรับย้ายระหว่างอาคาร/รพ.อื่น ผู้ป่วยต้องมีอาจารย์แพทย์รับเป็นเจ้าของไข้ พร้อมมีใบสรุปประวัติการรักษา ติดต่อหน่วยรับผู้ป่วยใน ชั้น 4


ระเบียบปฏิบัติผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล

เข้าพักห้องพิเศษ : ต้องมีผู้เฝ้าไข้ 1 ท่านตลอด 24 ชม. อายุไม่ต่ำกว่า 12 ปี เป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรง ยกเว้นหอผู้ป่วยวิกฤตญาติเฝ้าไม่ได้

กรณีผู้ป่วยย้ายเข้า ICU/CCU : ทาง รพ. ต้องคืนห้องที่พักปัจจุบัน เพื่อมีห้องสำรองสำหรับผู้ป่วยท่านอื่นที่มีความจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาก่อนภายหลังผู้ป่วยอาการดีขึ้น แพทย์มีคำสัั่งให้ย้ายกลับหอผู้ป่วยพิเศษ หน่วยรับผู้ป่วยในจะดำเนินการจัดหาห้องพักให้โดยญาติไม่ต้องมาติดต่อทำเรื่องจองห้อง

 

 

    


 

อัตราค่าห้องพัก : ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์(บาท)   <<DOWNLOAD แผ่นพับหน่วยรับคนไข้ใน>>

ประเภทห้องพัก ค่าห้อง ค่าบริการโรงพยาบาล ค่าบริการพยาบาล ค่าอาหาร ราคารวม/วัน
ห้องพิเศษมาตรฐาน

3,600

500

1,000 750 5,850
ห้องพิเศษดีลักซ์ 4,800

500

1,000 750 7,050
ห้องพิเศษซูพีเรีย 5,400

500

1,000 750 7,650
หอผู้ป่วยวิกฤต(ผู้ใหญ่) ICU,CCU 3,000

500

1,800 750 6,050
หอผู้ป่วยวิกฤต(เด็ก) NICU 2,000

500

1,000 - 1,800 - 3,500 - 4,300
ห้องคลอด 3,500

500

1,800 750 6,550
Day Case Service 3,600

500

1,000 - 5,100