ประกาศเปิด-ปิดบริการชั่วคราวคลินิกนอกเวลา คลินิกพรีเมียม อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์และอาคารสิริกิติ์ เนื่องในวั...

 

ประกาศเปิด-ปิดบริการชั่วคราวคลินิกนอกเวลา คลินิกพรีเมียม โรงพยาบาลรามาธิบดี เนื่องในวันสงกรานต์ วันหยุดราชก...

 

ประกาศเปิด-ปิดชั่วคราวคลินิกนอกเวลา คลินิกพรีเมียม โรงพยาบาลรามาธิบดี เนื่องในวันจักรี และวันหยุดราชการ

...
 

ประกาศเปิด-ปิดชั่วคราวคลินิกนอกเวลา คลินิกพรีเมียม อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์และอาคารสิริกิติ์ เนื่องในวันจักรี...

 

 ผู้ใช้บริการสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกรุงเทพมหานคร  การเปลี่ยนแปลงนโยบายแนวทางการรับส่งต่อผู...

 

การใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาล เนื่องจากกองทุนสุขภาพมีการปรับเปลี่ยนการเบิกจ่าย กรณีผู้รับบริการขอให้แพทย์สั...

 

เนื่องในวันคลายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรวันรั...

 

เนื่องในวันคลายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรวันรัฐธรรมนูญ แ...

 

พบกับ Ramathibodi Health Space@Paradise Park ศูนย์ดูแลสุขภาพ ครบวงจร นอกพื้นที่โรงพยาบาล บริการรูปแบบใ...

 

หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกศัลยกรรม งดให้บริการในเวลา 08.00 - 16.00 น. วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2566

 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัย ประกาศทำลายเวชระเบียน ประจำปี 2567

 

บริการเจาะเลือดถึงบ้านคุณ บริการเจาะเลือดถึงบ้านคุณ สะดวก ปลอดภัย ประหยัดเวลา ไม่เดินทาง