หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษเวชกรรมฟื้นฟู

ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากหน่วยตรวจและนัดหมายล่วงหน้า

Click download ตารางแพทย์ >>

ตารางแพทย์ออกตรวจในเวลาราชการจันทร์-ศุกร์เวลา 9.00-16.00 น.
ตารางแพทย์ออกตรวจนอกเวลาราชการ
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 16.30 - 19.30 น..
วันเสาร์เวลา 13.00 - 16.00 น.

วัน จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
09.00-12.00 น.

อ.พญ.ทรงสุดา รุ่งใสวัฒนา 

ผศ.พญ.ศิวพร วงศ์พิพัฒน์ 

อ.พญ.อภิพรรณ เอี่ยมชัยมงคล 
อ.พญ.พีรยา รุธิรพงษ์   (OPD สัปดาห ที่ 1,2,3,5)

ผศ.พญ.ฐิติพร ภักดีพิบูลย์
ผศ.นพ.พัฒน์ สุวรรค์พิทักษ์ (OPD สัปดาห ที่ 1,3)

ผศ.นพ.ไพฑูรย์  เบ็ญจพรเลิศ 
(เริ่ม 09:00 - 13:00 น.)

อ.พญ. พีรดา เอื้อเชิดกุล

อ.พญ.พรรณเพชร ศิริรัตน์
(OPD สัปดาห ที่ 1,3)

13.00 - 16.00 น.

-

-

ผศ.พญ.พัชรวิมล คุปต์นิรัติศัยกุล
อ.พญ.ชมภูนุช รัตนสุธีรานนท์
(ยกเว้นสัปดาห์ที่ 1)

อ.พญ.สุนิสา คูหิรัญ
(สัปดาห ที่ 3/Foot clinic)

-

-

16.30 - 19.00 น.

-

อ.พญ.อภิพรรณ เอี่ยมชัยมงคล
อ.พญ.พีรยา รุธิรพงษ์
(OPD สัปดาห ที่ 1,3)

ผศ.พญ.ฐิติพร ภักดีพิบูลย์
(OPD สัปดาห ที่ 1,3,5)

อ.พญ.ทรงสุดา รุ่งใสวัฒนา

-

-

 


ขั้นตอนการใช้บริการ
 ก่อนพบแพทย์

1.ทำนัดพบแพทย์ก่อนเข้ารับบริการ
2.ยืนยันนัดหมายผ่าน Application/ยื่นบัตรนัดที่เคาน์เตอร์พยาบาล
   -กรณีใช้ RAMA APP สามารถกด Check in ยืนยันนัดหมายได้ ตั้งแต่ 04.00 น. ถึงก่อนเวลานัดหมาย 30 นาที
   -กรณีใช้บัตรนัด ติดต่อเคาน์เตอร์พยาบาลก่อนเวลานัดหมาย 15 นาที

 หลังพบแพทย์

1.กรณีใช้ Rama App ท่านสามารถ
 -ตรวจสอบสถานการณ์รับยา (ถ้ามี)
 -กดชำระเงินผ่าน Application (กรณีเงินสด)
2.กรณีใช้บัตรนัด : ติดต่อชำระค่าบริการและรับยาที่ห้องยาและการเงิน ชั้น 4

กรณียังไม่มีบัตรโรงพยาบาล สามารถทำบัตรรพ.ก่อนนัดหมาย ผ่านระบบ online https://www.rama.mahidol.ac.th/mr/หรือ Rama Appoinment


อัตราค่าบริการ
-ค่าบริการผู้ป่วยนอก 250 บาท (สิทธิข้าราชการเบิกได้บางส่วน)
-ค่าธรรมเนียมแพทย์ 300-700 บาท (ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของโรค)
*สิทธิข้าราชการ สามารถเบิกค่ายาและเวชภัณฑ์ได้ตามสิทธิ์
**ไม่รับรองสิทธิประกันสังคมและสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า


เวลาทำการ
ในเวลาราชการ
- จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
นอกเวลาราชการ
- จันทร์ - พฤหัสบดี เวลา 16.30 - 19.30 น.
-เสาร์ เวลา 09.00 - 16.00 น.
*ปิดให้บริการทุกวันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์


ติดต่อ

หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษเวชกรรมฟื้นฟู ชั้น 7
อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
จันทร์ - ศุกร์  เวลา 08.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
โทร 02-2003788, 02-2003789


 

ย้อนกลับ   หน้าหลัก