หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกรังสีร่วมรักษาระบบประสาท

ตารางแพทย์หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกรังสีร่วมรักษาระบบประสาท (คลินิกทั่วไป-คลนิกพรีเมี่ยม)

(เฉพาะผู้ป่วยหลอดเลือดสมองและไขสันหลัง)

ชั้น 3  อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

>

เวลา จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์

09.00 - 12.00 น.

อ.มังกร อภิรักษ์กานต์ อ.เอกฉัตร ฉันธนาภัค
อ.พีรพงศ์ เหลืองอาภาพงศ์
อ.กิตติภพ สมบูรณ์นิธิผล
อ.ปกรณ์ เจียระคงมั่น
อ.ชัย กอบกิจสุขสกุล อ.สุวรรณ์ บุญญะการกุล
13.00 - 16.00 น. อ.มังกร อภิรักษ์กานต์ อ.เอกฉัตร ฉันธนาภัค
อ.พีรพงศ์ เหลืองอาภาพงศ์
อ.กิตติภพ สมบูรณ์นิธิผล อ.ชัย กอบกิจสุขสกุล อ.สุวรรณ์ บุญญะการกุล

 

  Click download ตารางแพทย์ >>

► ขั้นตอนการรับบริการ

ก่อนพบแพทย์
1.ทำนัดแพทย์ก่อนเข้ารับบริการ
2. ยืนยันนัดหมายผ่าน Application/ยื่นบัตรนัดที่เคาน์เตอร์พยาบาล
    - กรณีใช้ Rama app สามารถกด Check in ยืนยันนัดหมายได้ตั้งแต่ 04:00น. ถึงก่อนเวลานัดหมาย 30 นาที
    - กรณีใช้บัตรนัด ติดต่อเคาน์เตอร์พยาบาลหมาบเลข 5  บริเวณหน้าห้องตรวจ INR ก่อนเวลานัดหมาย 15 นาที

หลังพบแพทย์
1. กรณีมีนัดตรวจซีที/เอ็มอาร์ไอ ติดต่อทำนัดที่เคาน์เตอร์หมายเลข 3 ศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า(ไอแมค) ชั้น 3 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์
2. รอรับบัตรนัดหลังตรวจ เคาน์เตอร์หมายเลข 5 บริเวณหน้าห้องตรวจ INR
3.ติดต่อชำระค่าบริการและรับยาที่ห้องยาและการเงิน ชั้น 3

กรณียังไม่มีบัตรโรงพยาบาล
สามารถทำบัตร ร.พ. ก่อนนัดหมายผ่านระบบ Online ได่ที่ www.rama.mahidol.ac.th/mr

 
► การขอนัดตรวจ และการเลื่อนนัด (เฉพาะผู้ป่วยหลอดเลือดสมองและไขสันหลัง)
โทร 02-2003392, 09-17745525  จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.

อัตราค่าบริการ
- ค่าบริการผู้ป่วยนอก 100-250 บาท (สิทธิข้าราชการเบิกได้บางส่วน)
- ค่าธรรมเนียมแพทย์ (คลินิคพรีเมี่ยม) 300-700 บาท (ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของโรค)
* สิทธิข้าราชการ สามารถเบิกค่ายาและเวชภัณฑ์ได้ตามสิทธิ์
**ไม่รับรองสิทธิ์ประกันสังคมและสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า

เวลาทำการ (ปิดให้บริการทุกวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ในเวลาราชการ
- จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 16.00 น.
*ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดพิเศษที่ประกาศเพิ่มเติมโดยรัฐบาล

ติดต่อ
หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกรังสีร่วมรักษาระบบประสาท  ชั้น 3
อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.