คลินิกระงับปวด

ตารางแพทย์คลินิกระงับปวด


       คลินิกระงับปวด เปิดบริการรับปรึกษาและบำบัดความปวด โดยมุ่งเน้นการรักษาความปวดเรื้อรัง ความปวดจากโรคมะเร็ง ความปวดที่ซับซ้อนรักษายาก และให้การบำบัดความปวดเฉียบพลันทุกชนิด เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการจัดการความปวดที่มีประสิทธิภาพ ไม่มีภาวะแทรกซ้อน

 

                                                                                                                                                                 Click download ตารางแพทย์ >>


ตารางอาจารย์แพทย์ออกตรวจ 9.00 - 12.00 น.                                                                                                                                                                                                   

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์

ผศ.พญ.กรวีร์ พสุธารชาติ

ผศ.นพ.รัฐพล แสงรุ้ง

ศ.คลินิก พญ.วราภรณ์ ไวคกุล(อาจารย์พิเศษ)

รศ.พญ.นุช ตันติศิรินทร์

ศ.นพ.วิชัย อิทธิชัยกุลฑล

ศ.คลินิก พญ.วราภรณ์ ไวคกุล(อาจารย์พิเศษ)

ผศ.พญ.กรวีร์ พสุธารชาติ

ผศ.นพ.รัฐพล แสงรุ้ง

อ.พญ.เสาวณีย์ สว่าง

 ปรับปรุง ณ วันที่ 27 กันยายน 2565                                                               

 

 

ขั้นตอนการรับบริการ     

ก่อนพบแพทย์

1. ยืนยันนัดหมายผ่าน Application

- กรณีใช้ Rama app สามารถกด Check in ยืนยันนัดหมายได้ตั้งแต่ 04:00น. ถึงก่อนเวลานัดหมาย 30 นาที

- กรณียื่นนัดที่เคาเตอร์พยาบาล คลินิกระงีบปวด ชั้น 2 โซน F2 หากท่านต้องการใบรับรองแพทย์ ใบรับรองการรักษา กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนพบแพทย์
2. วัดความดันโลหิต/ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูง ที่ห้องวัดความดันโลหิต บริเวณหน้าบันไดเลื่อน ชั้น 2 ก่อนยื่นบัตรนัด

3. ผู้รับบริการจะได้รับแจ้งลำดับคิวเข้าพบแพทย์
4.พยาบาลซักประวัติ ประเมินผู้ป่วยก่อนเข้าพบแพทย์
5.ผู้รับบริการรอเรียกเข้าพบแพทย์ ห้องตรวจหมายเลข F12-14 ตามลำดับคิว

หลังพบแพทย์

- กรุณารอหน้าเคาน์เตอร์ เพื่อรับคำแนะนำ

- รับใบคิวรับยา
- รับบัตรนัดตรวจครั้งต่อไป

- รับในเบิกเวชภัณฑ์(ถ้ามี)
-เอกสารชำระค่าบริการ
- อื่นๆ


กรณียังไม่มีบัตรโรงพยาบาล

สามารถทำบัตร รพ.ก่อนนัดหมาย
ผ่านระบบ online ได้ที่ www.rama.mahidol.ac.th/mr
อัตราค่าบริการ

ค่าบริการโรงพยาบาล 100 บาท (สิทธิ์ข้าราชการเบิกได้ 50 บาท)


เวลาทำการ
คลินิกในเวลาราชการ 

จันทร์ - ศุกร์ เวลา 07.00 - 16.00 น.

* รับปรึกษาเฉพาะผู้ป่วยที่มีใบส่งปรึกษาจากแพทย์

* ปิดบริการ วันหยุดนักขตฤกษ์ และวันหยุดพิเศษที่ประกาศเพิ่มเติมโดยรัฐบาล


การขอนัดตรวจและการเลื่อนนัดตรวจ

คลินิกระงับปวด ชั้น 2 โซน F (Zone F)

อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์  คณะแพทยศาสตรืรามาธิบดี

กรุณาติดต่อขอนัดตรวจ และเลื่อนัด ล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วันทำการ

ผ่านช่องทางโทรศัพท์ : 022003189-90 เวลา 13.00 - 16.00 น.

หมายเหตุ รับปรึกษาเฉพาะผู้ป่วย ที่มีใบส่งปรึกษาจากแพทย์