มุ่งเรียนรู้ คู่คุณธรรม ใฝ่คุณภาพ ร่วมสานภารกิจ คิดนอกกรอบ รับผิดชอบสังคม

You are here

กิจกรรม Private open house 2022

   

   

 

โครงการต้นกล้ารามาธิบดี นำนักเรียนและนักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ เข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานวิจัย รวมถึงอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ ณ ห้องปฏิบัติการวิจัย สำนักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม ในวันพุธที่ 19 ตุลาคม 2565