การขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน (โครงการใหม่)

            

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม(ไทย) 

     

หัตถการที่ดำเนินการแล้วถือว่าความเสี่ยงไม่มากไปกว่าการใช้ชีวิตประจำวันตามนิยามของ...(อ่านต่อ..

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม(ไทย) 

โครงการที่ไม่จัดอยู่ในประเภทความเสี่ยงต่ำ หรือเป็นโครงการที่มีความ (อ่านต่อ..)

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม(ไทย) 

โครงการวิจัยที่ดำเนินการกับร่างอาจารย์ใหญ่ (ศพที่เจ้าของร่างยินดีบริจาคเพื่อ การศึกษา) โดยไม่รวมการวิจัยในศพลักษณะอื่น (อ่านต่อ..)