มุ่งเรียนรู้ คู่คุณธรรม ใฝ่คุณภาพ ร่วมสานภารกิจ คิดนอกกรอบ รับผิดชอบสังคม

You are here

เสวนา “ผ่าวัคซีน COVID-19 ฟังชัด ๆ กับทีมแพทย์ 3 สถาบัน”

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกันจัดเสวนาหัวข้อ “ผ่าวัคซีน COVID-19 เพื่อร่วมหาคำตอบที่ทุกคนอยากรู้เกี่ยวกับ “วัคซีน COVID-19”

คลิกชมได้ที่นี่ >>> https://fb.watch/5sBY1GINGt/

 

 

    

free hit counter
free hit counter