ต้อนรับคณะดูงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ต้อนรับคณะดูงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีต้อนรับคณะดูงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีต้อนรับคณะดูงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีต้อนรับคณะดูงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 

ศ. นพ.บุญส่ง องค์พิพัฒนกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัย ศ. นพ. มล.ชาครีย์ กิติยากร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย พร้อมด้วย รศ.จิตตวัฒน์ สุประสงค์สิน รศ. พญ.ธัญญนันท์ ใบสมุทร อาจารย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับทีมผู้บริหารและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยมี รศ. ดร.ระพี อูทเคอ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รศ. ทนพ. ดร.กระจ่าง ตลับนิล รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พญ.เพิ่มศิริ เลอมานุวรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานวิจัยวิชาการและนวัตกรรม อาคารวิจัยและสวัสดิการ

โดยการศึกษาดูงานครั้งนี้ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการจัดตั้งศูนย์วิจัยทางคลินิก การบริหารจัดการศูนย์วิจัยทางคลินิก พร้อมทั้งเยี่ยมชมสถานที่ OPD หน่วยวิจัยทางคลินิก ชั้น 2 โซนจี อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ เพื่อเรียนรู้กระบวนการทำงานของการวิจัยทางคลินิก