ปิดรับเอกสารพิจารณางบประมาณโครงการวิจัยที่ได้รับเงินสนับสนุนจากภาคเอกชน (Budget) วันที่ 18 เดือนกรกฎาคม 2565 เวลา 15.00 น.  >>ประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการวันที่ 25 เดือนกรกฎาคม 2565<<

You are here

แนวทางในการบริการผู้ป่วย เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่

 

เรียนผู้รับบริการ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยที่มาใช้บริการที่โรงพยาบาลรามาธิบดี จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.rama.mahidol.ac.th/.../patient/07apr2021-1642

 

free hit counter
free hit counter