ปิดรับเอกสารพิจารณางบประมาณโครงการวิจัยที่ได้รับเงินสนับสนุนจากภาคเอกชน (Budget) วันที่ 18 เดือนกรกฎาคม 2565 เวลา 15.00 น.  >>ประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการวันที่ 25 เดือนกรกฎาคม 2565<<

You are here

การเงินและบัญชี

เลขที่บัญชีสำหรับนำส่งเงินทุนวิจัย
แบบฟอร์มขอเปิดบัญชีโครงการวิจัย
เลขที่บัญชี ม. มหิดล (สำหรับปิดโครงการวิจัย)
ขออนุมัติจ้างลูกจ้างโครงการวิจัยฯ  

free hit counter
free hit counter