ปิดรับเอกสารพิจารณางบประมาณโครงการวิจัยที่ได้รับเงินสนับสนุนจากภาคเอกชน (Budget) วันที่ 15 เดือนมิถุนายน 2566 เวลา 16.00 น.  >>ประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการวันที่ 24 เดือนมีนาคม 2566 เวลา 9.00 น.<<

You are here

การเงินและบัญชี

เลขที่บัญชีสำหรับนำส่งเงินทุนวิจัย

เลขที่บัญชี ม. มหิดล (สำหรับปิดโครงการวิจัย)

ขออนุมัติจ้างลูกจ้างโครงการวิจัยฯ  

 

 

free hit counter
free hit counter