ผลงานวิจัย ปี 2550/2007

ปีที่ตีพิมพ์ ชื่อผู้วิจัย ชื่อเรื่อง ตีพิมพ์
2550/2007

Chaudakshetrin P.
Prateepavanich P.
Chira-Adisai W.
Tassanawipas W.
Leechavengvongs S.
Kitisomprayoonkul W. 

Cross-cultural adaptation to the Thai language of the neuropathic pain diagnostic questionnaire (DN4). J Med Assoc Thai. 2007 Sep;90(9):1860-5.
2550/2007 Sanjaroensuttikul  N    The Oswestry Low Bock Pain Disability Questionnaire (Version 1.0) Thai Version.   J Med Assoc Thai 2007; 90 (7) : 1417 - 22.