พิธีทำบุญตักบาตร"ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563"

อ.ดร.นพ.ปรเมษฐ์ ฉายารัตนศิลป์ หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู พร้อมด้วยคณาจารย์ หัวหน้างาน หัวหน้าหน่วย แพทย์ประจำบ้าน และบุคลากรภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาส "ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2563" พระสงฆ์จำนวน 52 รูป เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ณ บริเวณหน้าหอพักนักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล