คุณอาทร มั่นเขตวิทย์ บริจาคถุงมือหุ่นยนต์ฝึกฟื้นฟูสมรรถภาพนิ้วมือ สำหรับฝึกซ้อม