โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอนหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านให้มีประสิทธิภาพ ประจำปี 2562

โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอนหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านให้มีประสิทธิภาพ ประจำปี 2562
ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2562 ณ อีโค่ โมเม้น บีช รีสอร์ท หาดเจ้าสำราญ จ.เพชรบุรี