มอบของที่ระลึกเนื่องโอกาสครบรอบวันคล้ายวันเกิดปีที่ 79

อ.ดร.นพ.ปรเมษฐ์  ฉายารัตนศิลป์ หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู พร้อมด้วยคณาจารย์ และ แพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู มอบของที่ระลึกเนื่องโอกาสครบรอบวันคล้ายวันเกิดปีที่ 79  วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 แด่ ศ.คลินิกเกียรติคุณ พญ.ฉัฐยา จิตประไพ วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ชั้น 9 อาคาร 3