โครงการประสานความต่าง สร้างความสามัคคี (Harmonize the Diversities to be Unity)

 

 

 

โครงการประสานความต่าง สร้างความสามัคคี (Harmonize the Diversities to be Unity)

ระหว่างวันที่ 6-7 กันยายน 2562 ณ โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา