การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) ปีงบประมาณ 2564

ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู จัดการประชุมการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) กับ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมี อ. นพ.พัฒน์ สวรรค์พิทักษ์ หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ ศ. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะผู้บริหาร ในโอกาสเข้าเยี่ยมและร่วมประชุมการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) ครั้งนี้ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมฉัฐยา จิตประไพ ชั้น 3 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์