ขอเชิญร่วมงาน "ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2563"

ขอเชิญบุคลากรภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ "ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2563" ในวันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562  เวลา 16.00-20.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี