สืบสานอัตลักษณ์ เวชศาสตร์ฟื้นฟูร่วมใจ สวมใส่ผ้าไทยทุกวันศุกร์