กิจกรรมภาควิชา
EVENT 

You are here

ต้อนรับทีมผู้เยี่ยมสำรวจภายใน (Internal survey) ปี 2565

ผศ. นพ.พัฒน์ สวรรค์พิทักษ์ หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ อ. นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล ศ. พญ.ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา และ อ. นพ.ณรงค์ฤทธิ์ มัศยาอานนท์ และทีมงาน ในโอกาสเข้าเยี่ยมสำรวจภายใน (Internal survey) ปี 2565 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมฉัฐยา จิตประไพ ชั้น อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

website counter widget