กิจกรรม "ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2563"

กิจกรรมสังสรรค์เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2563 วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562 ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี