ร่วมสืบสานประเพณีปีใหม่ไทย รดน้ำขอพรอาจารย์อาวุโส

ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู สืบสานประเพณีปีใหม่ไทย รดน้ำขอพร ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ แพทย์หญิงฉัฐยา จิตประไพ เนื่องในวันสงกรานต์ วันที่ 2 เมษายน 2562 ณ ห้อง 301 ชั้น 3 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์