ประชาชนยุคใหม่ใส่ใจการกลืน เพราะการกลืนไม่ใช่เรื่องกล้วยๆ

ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู จัดโครงการให้ความรู้ประชาชน เรื่อง "ประชาชนยุคใหม่ใส่ใจการกลืน เพราะการกลืนไม่ใช่เรื่องกล้วยๆ"  ในวันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 08.30-12.00 น. ณ บริเวณลานเอนกประสงค์โรงพยาบาลรามาธิบดี อาคาร 1 ชั้น 1 โดยมีภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย งานทันตกรรม ฝ่ายการพยาบาล และฝ่ายโภชนาการร่วมจัดกิจกรรม