รายการ...พบหมอรามา “อุปกรณ์ช่วยพยุงเดิน”กับ"การช่วยเหลือตัวเองของผู้ป่วย" วันพฤหัสบดี...
 
รายการ...พบหมอรามา (ลัดคิวหมอ) วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2561 พบกับ อ.นพ.เตชิต จิระวิชิตชัย ภาควิชาเวชศาสตร์...
 
รายการ...พบหมอรามา (ลัดคิวหมอ) วันพุธที่ 15 ตุลาคม 2561 พบกับ อ.นพ.เตชิต จิระวิชิตชัย ภาควิชาเวชศาสตร์...
 
รายการ...พบหมอรามา (ลัดคิวหมอ) วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 พบกับ อ.พญ.ทรงสุดา รุ่งใสวัฒนา ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้น...
 
วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2561 พบกับ อ.นพ.เตชิต จิระวิชิตชัย ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ในช่วง "ลัดคิ...
 
วันพุธ ที่ 3 ตุลาคม 2561 พบกับ อ.พญ.พีรยา รุธิรพงษ์ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ในช่วง "RAMA Health...
 
วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 พบกับ อ.นพ.เตชิต จิระวิชิตชัย ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ในช่วง "ลัดค...
 
วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 พบกับ อ.พญ.ทรงสุดา รุ่งใสวัฒนา ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ในช่วง "ลัดคิวหมอ" ทา...
 
วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 12.15 - 13.00 น. ณ ห้องบรรยาย 623 อาคารเรียนรวม
 
ประกาศกระบวนการสำคัญเพื่อกำหนด Service Level Agreement (SLA) ของภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ประจำปีงบประมาณ 2561