ยินดีต้อนรับแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566