งานมุฑิตาจิตรังสีรามา รักพี่คิดถึงน้อง ครั้งที่ 4

 

งานมุฑิตาจิตรังสีรามา รักพี่คิดถึงน้อง ครั้งที่ 4

กำหนดการจัดงาน งานมุฑิตาจิต รังสีรามา  รักพี่ คิดถึงน้อง ครั้งที่ 4  

 
- สถานที่
บ้านไร่สมเกียรติ โฮมสเตย์  ต.หนองย่างเสือ อ.หมวกเหล็ก  จ.สระบุรี  โทร 081 829 3346
 
- วันที่
เสาร์-อาทิตย์ 7-8 ธันวาคม 2556
 
ทางสมาคมฯเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ค่าอาหารงานเลี้ยง ค่าบ้านพัก)
 
รายชื่อพี่ที่เกษียณอายุราชการใ
 
นปีนี้ได้แก่
 
1.พี่สุวิมล ลิปลั่ง
2.พี่สกลชัย จิตราพิทักษ์กุล
3.พี่วณิชชา ตันตระกูล
4.พี่วันชาติ ฉัตรพิสิฐไชยกุล
5.พี่ชูชาติ พันธุ์เพ็ง
6.พี่ณรงค์ สุ่นปาน
7.พี่สุจิตรา มานิพพาน
8.พี่ยุทธศักดิ์ ผางพล
9.พี่………
 
ต้องการทราบรายชื่อพี่ท่านอื่นดด้วย พี่ๆน้องๆเลือดสีเทาโปรดแจ้งให้ทางสมาคมฯทราบด้วย เพื่อที่จะออกหนังสือเชิญ ด่วน!!!!