รังสีเทคนิครามาธิบดี ชมรอบๆเมื่องโคราช (5)

 

รังสีเทคนิครามาธิบดี ชมรอบๆเมื่องโคราช (5)

 
หลังจากประชุมวิชาการและนำเสนอวิชาการพอสมควรแล้ว บันทึกที่ 5 นี้ผู้เขียนขอนำชมเมื่องโคราชและรอบๆเมื่องเพื่อเป็นการผ่อนคลายค่ะ…..
ตามมาชมพร้อมๆกันเลยนะคะ