ประชุมวิชาการ ศิษย์เก่า รังสีเทคนิครามาธิบดี (4)

 

ประชุมวิชาการ ศิษย์เก่า รังสีเทคนิครามาธิบดี (4)

 
บันทึกที่ 4 ขอนำเสนอการบรรยาย ของท่าน อ. สุชาติ เกียรติวัฒนเจริญ จากคณะเทคนิคการแพทย์ ม.เชียงใหม่ เกี่ยวกับ ความรู้ด้านสถิติ(อาจารย์จบ ป.โทด้านสถิติ)สำหรับนักรังสีเทคนิคที่ควรรู้ค่ะ
 
เชิญติดตาม ดู ตัวอย่าง ที่ท่านอาจารย์ได้หยิบยก เป็นกรณีย์ศึกษามา เพื่อให้เกิดความเข้าใจ ในการบรรยายครั้งนี้ค่ะ