ประชุมวิชาการ ศิษย์เก่า รังสีเทคนิครามาธิบดี (2)

 

บันทึกนี้ขอนำเสนอการประชุมวิชาการของสมาคมศิษย์เก่า รังสีเทคนิค รามาธิบดี ต่อ จากบันทึกที่แล้วนะคะ

คุณศุ บุญเลี้ยง ได้รับเชิญมาบรรยาย อุบายเชิงบวก ในวันสุดท้าย…บอกว่า..เมื่อก่อนไม่กล้าแสดงออก..(กล้าแสดง แต่ไม่ชอบออกไปแสดง)…..

การเปลี่ยนความคิด  เปลี่ยนมุมมอง แม้แต่การที่หัวเราะ ร้องให้ โดยไม่ต้องใช้เหตุผล ประหยัดอารมณ์ โกรธในสิ่งที่ควรโกรธ…..

คลิก > http://www.gotoknow.org/blogs/posts/498298