กำหนดการประชุมวิชาการรังสีเทคนิค ครั้งที่ 26

 

กำหนดการประชุมวิชาการรังสีเทคนิค ครั้งที่ 26
ระหว่างวันที่  7  – 10  พฤษภาคม  2556
ณ   บ้านอัมพวา รีสอร์ท แอนด์ สปา   อ. อัมพวา  จ.สมุทรสงคราม

คลิก > ที่นี่