ข่าวองค์กรบริหารการพยาบาล (ดูทั้งหมด)

You are here

ฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลรามาธิบดีร่วมแสดงความยินดีกับงานการพยาบาลจิตเวชฯและงานการพยาบาลจักษุ โสตฯ เปิดหน่วยงานภายหลังการปรับปรุง

 
ศ.นพ.ปิยมิตร ศรีธราคณบดีคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีรศ.นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดีและพว.เพ็ญศรี เลาสวัสดิ์ชัยกุลหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดีร่วมแสดงความยินดีการเปิดหอผู้ป่วยจิตเวชเมื่อวันที่ 7กันยายน 2560และหอผู้ป่วยพิเศษจักษุโสต ศอ นาสิกเมื่อ วันที่ 13 กันยายน 2560
     บทความน่ารู้ (ดูทั้งหมด)