จิตเวชทั่วไป

ท่านที่เคยนอนไม่หลับ คงทราบถึงความทุกข์ทรมานของภาวะดังกล่าวเป็นอย่างดี ถ้านานๆเป็นครั้งก็ไม่เป็นเรื่องสำคัญๆแต่ถ้าเป็นบ่อยๆ ก็ควรจะต้องแก้ไข

งานที่คั่งค้างจะทำให้เกิดความยุ่งเหยิง วุ่นวาย ท่านคงจะเห็นกับตัวเองว่าภาษิตข้อนี้เป็นความจริง...

โดยทั่วไปทั้งชายแลหญิงมักจะมีความคิดในเรื่องการมีคู่ครองเมื่อถึงวัยอันควร แต่มักจะมีคำถาม ว่าควรจะเลือกคู่ครองอย่างไรจึงจะถูกใจ.....

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับมันสมอง 6 ข้อ ซึ่งจะช่วยให้ท่านเข้าใจมันสมอง ของวิเคษในตัวท่าน

“เมียน้อย” ……เมื่อเอ่ยคำนี้กับใครๆ ทุกคนก็จะมองว่านี่คือตัวปัญหาที่จะคอย บ่อนทำลายสถาบันครอบครัว...

ความเครียดคืออะไร แล้วมีผลกับเราอย่างไร ถ้ามีแล้วจะรับมือได้อย่างไร หาคำตอบได้ในบทความนี้ครับ

โรคย้ำคิดย้ำทำ

โรคย้ำคิดย้ำทำ เป็นโรคที่ผู้ป่วยมีความคิดซ้ำๆ ที่ทำให้เกิดความกังวลใจ และมีการตอบสนองต่อความคิด ด้วยการทำพฤติกรรมซ้ำๆ .....

โรคหอบจากอารมณ์ (Hyperventilation Syndrome)

คือการที่ผู้ป่วยมีอาการหายใจหอบเร็วและลึกอยู่นาน จนทำให้เกิดความผิดปกติของค่าสารเคมีในเลือด ทำให้มีอาการต่างๆ .....