รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี

RAMA THE GAME EP 12: โรคเลือด

“RAMA THE GAME ภารกิจ รู้ รอบ โรค”
กับโจทย์เรื่อง “โรคเลือด” โรงเรียนใดจะเข้าสู่รอบต่อไป มาร่วมให้กำลังใจน้อง ๆ ไปพร้อมกัน