รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี

Rama Idol EP.24 โครงการ Rama Idol ปี 2 รอบชิงชนะเลิศ

Rama Idol ปี 2 EP.25
โครงการรามาไอดอล คิดนอกกรอบรับผิดชอบสังคม ปีที่ 2 โดยโรงพยาบาลรามาธิบดี คลิปนี้ไปชมบรรยากาศการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศโครงการรามาไอดอลคิดนอกกรอบรับผิดชอบสังคมปีที่ 2 โดยโครงงานความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมดีเด่นตกเป็นของทีมคนเก่งจาก สตรีนครสวรรค์ และรางวัลชนะเลิศโครงการการต่อยอดเพื่อประโยชน์อย่างยั่งยืนได้แก่สงวนหญิงสุพรรณบุรี