รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี

RAMA Get Ready – EP.14 เวชศาสตร์นิวเคลียร์ ช่วงที่ 2

RAMA Get Ready เช็กให้ชัวร์ เตรียมตัวก่อนมา Ramathibodi

ช่วงที่ 2

หัวข้อ : เวชศาสตร์นิวเคลียร์

ติดตามรายการ RAMA Get Ready

ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 10.30