รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี

ถอดเสื้อกาวน์ l โรคต้อหิน I 11 มี.ค. 58

ปัญหาโรคต้อหิน และ โรคเกี่ยวกับดวงตา การมองเห็นที่เป็นสิ่งสำคัญต่อการดำรงชีวิต เมื่อเกิดความผิดปกติขึ้นมากับดวงตาของเราแล้ว เราควรจะทำเช่นไร และโรคต้อหินจะรักษาให้หายขาดได้หรือไม่ ไปฟังคำตอบกับช่วงนี้ โดยมี อ.นพ.วสุ ศุภกรธนสาร ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มาช่วยไขข้อข้องใจครับ ไปชมกันเลย