รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี
July 7, 2018

โรคกลัวสังคม อาการแบบไหนถึงเข้าข่ายป่วย

โรคกลัวสังคม เป็นอาการป่วยประเภทหนึ่งซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินชีวิตของผู้ป่วย...