รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี
August 10, 2016

FOMO (Fear of Missing Out) : ก็ฉันกลัวตกกระแส!

FOMO (Fear of Missing Out) ก็ฉัน กลัว ตกกระแส! ติ๊กแต๊ก! ติ๊กแต๊ก! ตื้อดึ่ง! ตื้อดึ่ง! ตึ่งโป๊ะ!...