Tags: ไบโพลาร์
โรคจิตเวช จิตเวช
ปัจจุบันคนไทยที่ป่วยด้วย โรคจิตเวช มีไม่น้อยขณะที่ผู้ป่วยบางรายรู้ตัวว่าตนเองป่วย บางรายก็ไม่รู้ตัวและยังสับสนในอาการป่วยทาง จิตเวช
บทความสุขภาพ
13-06-2018

0

เป็นประเด็นกันอีกครั้งสำหรับโรคอารมณ์สองขั้ว หรือ “ไบโพลาร์” หลายคนต่างตั้งข้อสงสัยว่าโรคนี้มันคืออะไรกันแน่ วันนี้เรานำมาฝากกัน โรคไบโพลาร์ หรือ Bipolar Disorder คือ โรคที่มีความผิดปกติทางอารมณ์ ผู้ที่เป็นจะมีอารมณ์และพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไป
บทความสุขภาพ
12-08-2016

13