Tags: ไตวาย
ไตวายเรื้อรัง โรคไต
ไตวายเรื้อรัง เป็นภาวะที่ไตสูญเสียการทำงานทีละน้อยต่อเนื่องกันเกิน 3 เดือนหรือเป็นปี หากรักษาไม่ถูกต้อง อาจจะทำให้เสี่ยงที่จะเป็นโรคไตได้
บทความสุขภาพ
14-09-2023

8

สัญญาณเตือนเสี่ยงไตพัง
อินโฟกราฟิก
25-08-2022

1

tai
อินโฟกราฟิก
19-12-2016

2