Tags: ไซนัสอักเสบ
อินโฟกราฟิก เรื่อง ไซนัสอักเสบ เกิดจากการอักเสบและการติดเชื้อ ของเยื่อบุจมูกและไซนัส ทำให้ร่างกายผลิตสาร์คัดหลั่ง จนเกิดการอุดตัน และอาจกลายเป็นหนองใน โพรงไซนัส
ไซนัสอักเสบ เกิดจากการอักเสบและการติดเชื้อ ของเยื่อบุจมูกและไซนัส ทำให้ร่างกายผลิตสาร์คัดหลั่ง จนเกิดการอุดตัน และอาจกลายเป็นหนองในโพรงไซนัส
อินโฟกราฟิก
02-07-2024

2

บทความ เรื่อง อาการคล้ายกับไข้หวัด มีน้ำมูก และเสมหะอยู่ตลอดเวลา อาการเหล่านี้อาจเสี่ยงเป็น ไซนัสอักเสบ โรคที่สามารถพบได้บ่อยในช่วงที่มีอากาศชื้น
อาการคล้ายกับไข้หวัด มีน้ำมูก และเสมหะอยู่ตลอดเวลา อาการเหล่านี้อาจเสี่ยงเป็น ไซนัสอักเสบ โรคที่สามารถพบได้บ่อยในช่วงที่มีอากาศชื้น
บทความสุขภาพ
11-06-2024

6

อินโฟกราฟิก
09-06-2019

1

น้ำมูกไหล น้ำมูก
ภาวะ น้ำมูกไหล ที่อาจแสดงออกถึงไข้หวัดแต่ในบางครั้งก็อาจบอกถึงปัญหาอื่นได้จาก น้ำมูก ที่ไหลมากต้องสังเกตุอย่างไรไม่ให้เป็นอันตรายกับร่างกาย
บทความสุขภาพ
17-10-2017

2