รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี
October 18, 2016

ฤดูฝน เด็กเล็กเสี่ยงป่วยไข้หวัดใหญ่

ไข้หวัดใหญ่ ตรงตัวอยู่แล้วว่าเกิดจากการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ติดต่อโดยการสัมผัสละออง เช่น ไอ...

August 15, 2016

หมอรามาฯ แนะ 5 กลุ่มโรคที่ควรระวังในช่วงหน้าฝน

หมอรามาฯ แนะ 5 กลุ่มโรคที่ควรระวังในช่วงหน้าฝน โรคระบบทางเดินหายใจ โรคเยื่อบุตาอักเสบ ตาแดง...

August 10, 2016

“พาราเซตามอล” ทานไงให้ดี เมื่อเรามีไข้

พาราเซตามอล ทานไงให้ดีเมื่อเรามีไข้ “พาราเซตามอล” มีฤทธิ์ช่วยบรรเทาอาการปวดได้หลากหลาย...