รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี
October 6, 2022

ภาวะไข้ในเด็ก

ภาวะไข้ในเด็ก หมายถึง ภาวะที่เด็กมีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่าปกติตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป...

August 28, 2018

โรคไหลตาย ความตายที่คนตายไม่รู้ตัว

โรคไหลตาย เกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรมของการนำเกลือแร่โซเดียมเข้าออกเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจ...

January 30, 2017

มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดฮอดจ์กิน โรคอันตรายเป็นได้ทุกวัย

จากข่าวของหญิงสาวรายหนึ่งที่มีผื่นขึ้นเต็มขา...

December 14, 2016

อาการที่อาจเสี่ยงเกิดภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด

1. ไข้สูงเกิน 38 องศาเซลเซียส 2. ชีพจรเต้นเร็วเกิน 90 ครั้งต่อนาที 3. หายใจเร็วเกิน 24...

November 29, 2016

ไข้หวัดใหญ่ โรคร้ายมาพร้อมลมหนาว

ในช่วงปลายฝนต้นหนาวที่อากาศกำลังเปลี่ยนแปลงและแปรปรวนเช่นนี้...

October 18, 2016

ฤดูฝน เด็กเล็กเสี่ยงป่วยไข้หวัดใหญ่

ไข้หวัดใหญ่ ตรงตัวอยู่แล้วว่าเกิดจากการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ติดต่อโดยการสัมผัสละออง เช่น ไอ...