Tags: ไขมันในเลือด
ยาลดไขมันในเลือด,Simvastatin
Simvastatin หรือ ยาลดไขมันในเลือด เป็นยาที่หลายคนซื้อทานเองตามร้านขายยาโดยไม่ปรึกษาแพทย์ มีจุดประสงค์คือต้องการลดปริมาณไขมันในเลือด
บทความสุขภาพ
17-05-2017

0