รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี
February 7, 2023

โรคใหลตาย ภัยอันตรายที่ไม่รู้ตัว

โรคใหลตาย การเสียชีวิตอย่างเฉียบพลันโดยไม่มีสัญญาณแจ้งเตือนล่วงหน้า...

July 13, 2017

“โรคใหลตาย” ความตายที่คนตายไม่รู้ตัว

นับเป็นเดือนแห่งการสูญเสียของคนในวงการบันเทิง และหนึ่งในนั้นก็คือดาวตลก “แวว จ๊กมก”...